تبلیغات
..... نــــــــــوای دل ..... - افـــق دیــد رو ببینیـــد .....
دوشنبه 26 دی 1390

افـــق دیــد رو ببینیـــد .....

   نوشته شده توسط: منصوره مرگان ازغدی    شهیـــــــــــد آوینــــــــــــــ ی

«حقیقت این است كه كسب توفیق در جشنواره های خارج از كشور، ارزشی را اثبات نمی كند.

آنها به تكنیك محض جایزه نمی دهند و راهشان نیز با ما متفاوت است.

تكنیك و محتوا را نیز نمی توان از یكدیگر تفكیك كرد و چون این چنین است،

پر روشن است كه آنها كدامین فیلم ها را خواهند.»

--------------------------------------------------------------بنده مخالف شركت در جشنواره های جهانی و دعوت از منتقدان بین المللی نیستم،

اما مخالف آن هستم كه به ارزیابی جشنواره ها و داوری منتقدان بین المللی ایمان بیاوریم.

سینمای ایران باید در جهت دستیابی به یك هویت مستقل حركت كند

و خود را در آینه صیقلی وجود مردم ببیند،

نه در سراب روشنفكری و روشنفكرنمایی  . . .