در آستانه‌ی انتخابات مجلس هفتم در دیدار با اعضای شورای نگهبان  رهبری نکاتی را متذکر شدند، یادآوری این نکات مفید است...

http://farsi.khamenei.ir/FA/Biography/Images/00.JPG

ایشان در قسمتی از سخنان خود التزام به قانون اساسی و دین مبین اسلام را «امری مقول به تشكیك» دانسته و فرمودند:


«واقعاً ببینیم آن مقدار صلاحیتى كه براى مجلس در زمینه‌‏ى التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسلام و بقیه‌‏ى شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامی است.

مى‌‏شود این را یك امرِ مقول به تشكیك دانست كه شدت و ضعف دارد.

 آن التزام شدید كذایى كه با اندك چیزى كه دیده شود مخدوش مى‌‏شود، معلوم نیست كه براى نماینده‌‏ى مجلس لازم باشد؛

 آن مثلاً فرض بفرمایید براى رهبرى یا براى برخى از مقامات عالی‏‌رتبه‏‌ى دیگر لازم است.

براى مجلس حدى از این خصوصیات و شرایط لازم است كه ما اسمش را صلاحیتها می ‏گذاریم. آن حد را باید درست تشخیص داد و آن را احراز كرد.»


**********************

هبری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اغماض شورای نگهبان از مواضعی كه در شرایط هیجانی از سوی افرادی كه به دین یا جمهوری اسلامی التزام دارند، شده و فرمودند:

«گاهى مثلاً فرض بفرمایید كه یك نفر در فضایى قرار می‏گیرد كه هیجانى مى‏‌شود و حرفى مى‌‏زند كه ممكن است حرف خوب و درستى نباشد؛ اما حاكى از عدم التزام آن شخص به دین یا به جمهورى اسلامی نیست.

فرض كنید جوانى است كه در محیطى هیجانى قرار گرفته و چند نفر مطلبى گفته ‏اند و او هم حرفى زده، یا در جلسه اى كه دو، سه یا پنج نفر از دوستان دارند راجع به كشور و اسلام صحبت مى‏‌كنند، جمله‏ اى گفته كه این جمله ممكن است كه در صحبتى دوستانه قابل قبول باشد - هرچند كه انتقادآمیز بوده؛

یا انتقاد از رهبرى یا از برخى از مبانى نظام - اما نمى‌‏توان این جمله و حرف را كه به گوش ما رسیده، حاكى بدانیم از این‏كه این شخص از صلاحیت ساقط شده است.

 این مطلب را براى توضیحِ معناى تنگ نگرفتن دایره ‏ى محرز گفتم.»

**********************

امام خامنه‌ای حتی درباره‌ی شهادت‌هایی كه علیه افراد صورت می‌گیرد و «مشتبه شدن حدس با حس» در برخی از این شهادت‌ها فرمودند:


«در خیلى از این مسائل، مرزهاى حدس و حس با هم نزدیك است و گاهى حدسیات با حسیات مشتبه مى‌‏شود؛ بخصوص كه در خیلى از حرفها و اظهارات جاى تفاسیر مختلف وجود دارد؛

 یعنى شخصى حرفى زده، وقتى شما به خودش مراجعه مى‌‏كنید، مى‌‏گوید من منظورم چیز دیگرى بوده است. نمى‌‏شود گریبان او را گرفت كه ظاهرِ حرفت این است.

اگر كسى خلاف ظاهر اراده كرده، یا در آن وقت توجه به ظاهر نداشته، خلاف شرع كه نكرده است. بنابراین ممكن است كه شخصى خلاف ظاهر حرف زده باشد؛ همین ممكن كه شد، احتمال وارد مى‌‏شود و پایه‏‌ى شهادت عن حسٍ را سست مى‌‏كند.

 بنابراین احراز كه مى‌‏گوییم، مراد احراز علمی یا احراز شرعى به معناى قیام بینه نیست، بلكه مراد احراز عرفىِ ناشى از قرائن و اَمارات است كه باید قرائن و اَماراتى قائم شود و انسان با یك اطمینان عرفى به این معنا برسد، كه البته ممكن است در هر دو طرف قرائن و اَمارات وجود داشته باشد؛

مثلاً اگر یك نفر در جایى حرفى زده و در جاى دیگرى هم حرف دیگرى زده كه نقطه‌‌ى مقابل آن حرف است، این هم باید به حساب بیاید و انسان از مجموع و برآیند اینها مطلبى را احراز كند؛ یعنى آن نقاط اثبات كننده هم در كنار نقاطى كه به حسب ظاهر صلاحیت‌ها را نفى مى‌‏كند، به حساب بیاید.»

**********************

مقام معظم رهبری البته ضمن توصیه‌ی شورای نگهبان به كوتاه نیامدن در برابر افراد قانون‌گریز بر اهمیت «مسأله‌ی جرح» و ضایع شدن حق افراد در صورت ردصلاحیت‌های غلط فرمودند:


«من البته به‏ هیچ‏‌وجه توصیه نمى‌‏كنم كه كسى در مقابل افرادى كه مى‌‏خواهند با قانون گردن‏ كلفتى كنند كوتاه بیاید؛ این را هم به آقایان گفتم، هم به بعضى از كسانى كه براى شكایت پیش ما آمدند؛

اما مؤكداً توصیه مى‏‌كنم كه مراقب باشید كه حق كسى ضایع نشود؛ چون رد صلاحیت چیز كوچكى نیست؛ یعنى این‏كه ما كسى را رد صلاحیت كنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد؛
«جرح»، مسأله‏‌ى خیلى مهمی است.

 این‏طور نیست كه بگوییم ما این‏طور فهمیدیم؛ نه، باید جوانبش كاملاً دیده و رعایت شود.

در بعضى از موارد و مصادیقى - بنا نداریم وارد جزئیات شویم - كه به بنده دو سه روز قبل ارائه شد و دیدم، این معنا و آنچه انسان انتظار دارد، وجود نداشت. باید سعى كنید آنچه انجام مى‏‌گیرد، متقن باشد.»**********************

ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت رد صلاحیت‌ اشخاص مظلومی كه صدایشان به كسی نمی رسد را بیشتر از صاحبان قدرت و رسانه دانسته و فرمودند:


«افرادى كه صداى كلفتى دارند و همه صداى آنها را مى‏‌شنوند،

به نظر من به قدر آن استاد دانشگاه كه فرضاً نامه‏‌ى خصوصى به جناب آقاى جنتى مى‌‏نویسد كه من را رد صلاحیت كرده‏‌اند، در حالى كه خصوصیات و سوابق من این است، اهمیت ندارند.

من دلم براى آن شخص مى‌‏سوزد و براى كسى كه در گوشه و كنار باشد و خداى نكرده به حق او بى‏‌توجهى شده و رد صلاحیت شده، در حالى كه به‏‌ طور عقلایى و عرفى و با همان قرائن عادى می ‏شود صلاحیتش را احراز كرد.

 آنچه بنده را نگران مى‏‌كند این است، كه نكند چنین اتفاق بیفتد.»


**********************

نكته‌ی دیگری كه مورد توجه ویژه‌ی مقام معظم رهبری قرار گرفته و راهكار مشخصی برای آن ارائه شد، ادعای عدم احراز صلاحیت افرادی بود كه از سابقه‌ی تأیید صلاحیت در دوره‌های گذشته برخوردارند.

 ایشان در اینگونه موارد شورای نگهبان را توصیه به عمل به «اصل استصحاب» كرده و فرمودند:


«در مورد نمایندگان مجلس هم من به جناب آقاى جنتى پیغام دادم - پاى این مطلب هم ایستاده‏‌ام و به نظر من هیچ شبهه هم ندارد - كه اینجا جاى استصحاب است،
مادامی كه خلافش ثابت شود؛ یعنى شما نگویید ما آن وقت یقین نداشتیم؛ نه، حمل بر صحت كنید.


جایى هم كه هم عمل خودتان را - آنهایى كه بودید - هم عمل دیگران را - آنها كه نبودند - شك دارید، حمل بر صحت كنید.

 اینهایى كه آمدند، با احراز آمده‌‏اند؛ مگر خلافش ثابت شود. ا

گر خلافش ثابت شد، به حرف هیچ‏كس گوش نكنید و همان مطلبى را كه ثابت شده عمل كنید؛ اما اگر خلافش ثابت نشد، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد كه انسان بخواهد از طریق دیگرى این صلاحیت را احراز كند.


به نظر من در مورد نمایندگان مجلس، مى‏‌شود این كار را انجام داد.

 البته حساب آن كسى كه بعد از احراز صلاحیت، عدم صلاحیتش ثابت شده، جداست و آن، محل كلام نیست؛ اما مادامی كه احراز عدم صلاحیت نشده، جاى استصحاب صلاحیت است؛ آن وقت صالح بود، حالا هم صلاحیتش را استصحاب كنید.

 آن‏جایى هم كه شك هست، استصحاب كنید.

این، مخصوص نمایندگانى است كه احراز صلاحیتشان در دوره‏‌ى قبل شده است.

البته كسانى در دوره‏‌هاى اسبق بوده‌‏اند كه طبعاً چنانچه در دوره‌‏ى قبل صلاحیتشان رد شده باشد، دیگر این‏جا جاى استصحاب نخواهد بود؛ اما اگر كسانى هستند كه دوره‏‌هاى قبل در مجلس بوده‌‏اند و بعد هم اصلاً نامزد نشده‏‌اند، همین حرف برایشان جارى خواهد بود.

راه، راه هموارى است؛ راه دشوارى نیست؛ بعضى سعى مى‏‌كنند كارهاى آسان را مشكل كنند و كارهایى كه راه قانونى دارد، از راه قانونى مشى نكنند؛ نه، این كار راه قانونى دارد و شما تازه مسؤولیت قانونى و رسمیتان شروع شده و مى‌‏توانید رسیدگى كنید؛ در این زمینه هیچ اشكالى به نظر نمى‌‏رسد.»


**********************برچسب ها: انتخابات ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات